studie de teruggave | 2009-2010 

De natuur natuurt. In dit proces heb ik getracht om beeldend minimaal in te grijpen. Het resultaat bestaat uit een fotoreeks van afgevallen appels. Ik heb me enkel met de
ordening van het aanvangsbeeld beziggehouden. Alle appels heb ik in een cirkelvorm rond de stam gelegd. Daarna heb ik gefaseerd het eenmakingsproces van de appels met
de aarde vastgelegd. De cirkelvorm is niet toevallig. De vorm refereert aan het cyclische van de zelfscheppende natuur. De cirkel is het niets en het al waarin de mens zich
bevindt en verliest.

studie de teruggave | 2009-2010 

 

studie de teruggave | 2009-2010 

 

studie de teruggave | 2009-2010