notatie | 2007 | 2009 

Reeds enkele jaren zoek ik op een rationele en een intuïtieve wijze naar notatiesystemen voor het fonetisch weergeven van klanken die gerelateerd zijn aan taal.
In de beginfase vertrok dit onderzoek vanuit de akoestische analyse van klanken. Hoe kan ik klanken (de trillingen in de lucht die door wetenschappers met sinussen, amplitudes, periodes en frequenties beschreven worden) op andere manieren visueel vertalen? Ik combineerde de resultaten met de grijze balkjes die ontwerpers vroeger in hun lay-outs gebruikten om tekst te suggereren. Nu gaat mijn onderzoek een andere richting uit. Ik experimenteer met de voorstellingswijzen van taal door de grenzen van abstractie en suggestiviteit verder af te tasten. In de globaliteit van mijn studietraject streef ik niet de functionaliteit van de notatiesystemen na, maar wel de poëtisch beeldende werking. Ik wil mijn aandacht niet toespitsen op het bedenken van alfabetten. Zij zijn op zich geen taal. Zij hebben geen eigen woordenschat, grammatica en muzikaliteit. In mijn beeldend werk is de multimediale invulling heel belangrijk. Ik ben nieuwsgierig en speel voortdurend met het mentaal voorstellings- en interpretatievermogen in diverse media.

notatie | 2007 | 2009 

 

notatie | 2007 | 2009 

 

notatie | 2007 | 2009 

 

notatie | 2007 | 2009 

 

notatie | 2007 | 2009 

 

notatie | 2007 | 2009 

 

de chemie van taal | 2009 

 

notatie spiraalteksten | 2009 

 

notatie dialoog | 2009 

 

taalgebieden | 2009 

 

uitspraak | 2009 | frank uyttenhove en patrick keulemans